[Đăng ngày 05/07/2017]
THÔNG BÁO MỜI THẦU

1-Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu các gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao và sinh phẩm cho các đơn vị trong ngành y tế từ năm 2017 đến năm 2019.

Địa điểm thực hiện: Sở Y tế Khánh Hòa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, xét thầu theo từng mặt hàng, không sơ tuyển;.
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. (Mỗi túi gồm 01 bộ chính, 01 bộ sao và 02 đĩa CD)
Thời gian thực hiện: 24 tháng kể từ ngày nhà thầu ký kết hợp đồng với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ) (từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2019)
Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp y tế, Bảo hiểm y tế nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

2-Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. 

3-Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua một bộ hồ sơ mời thầu kèm một đĩa CD với giá là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) tại Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa – Số 3A đường Hàn Thuyên-Nha Trang-Khánh Hòa

4-Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 7 năm 2017 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2017 (trong giờ làm việc hành chính). 

5-Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu bằng Việt Nam đồng trị giá 1% tổng giá trị các mặt hàng dự thầu theo giá kế hoạch. Hình thức bảo đảm dự thầu được qui định chi tiết trong hồ sơ mời thầu và phải được gửi đến tại Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa – Số 3A đường Hàn Thuyên-Nha Trang-Khánh Hòa chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 7 năm 2017. 

6-Đóng thầu lúc: 9 giờ 00phút, ngày 26 tháng 7 năm 2017.

7-Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 05 phút (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 7 năm 2017. (ngay sau thời điểm đóng thầu). 

Địa điểm mở thầu: Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa – Số 3A đường Hàn Thuyên-Nha Trang-Khánh Hòa.

8-Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

[Đăng ngày 30/05/2017]
    

THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:

Đang online: 60

Số lượt truy cập: 1094197

bep tu bosch chính hãng, bep tu Batani giá tốt nhất thị trường